ຜະລິດຕະພັນ, ຈີນ Dongmeng Machinery
ບັນຊີຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນ, ຈີນ Dongmeng Machinery
  • ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ດິນຊາຍ
  • ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ດິນຊາຍ
    The ຈີນເຮັດໃຫ້ດິນຊາຍຫຼືດິນຊາຍເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂົງເຂດຈໍານວນຫຼາຍເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນແຮ່, ການຜະລິດຊີມັງ, ເລື່ອງ refractory, clinker ບົກຊິດ, emery, ແກ້ວ, ການກໍ່ສ້າງຊາຍປອມ, ກ້ອນຫີນແລະ slurry ແລະໂລຫະອື່ນໆ....
  • Tags